top of page
Search
  • kkvk3447

Ģimenes/Mātes dienas video dievkalpojums

Priecīgu Mātes dienu! Happy Mother's Day! Te var noskatīties 10. maija Ģimenes/Mātes dienas video dievkalpojumu. Dievkalpojumā ir bērnu uzruna un Svētais vakarēdiens. Sprediķis ir angļu valodā. Dievkalpojumu kuplina kora ansamblis, Milija un Indra Halvorsones, Tīna un Dzintars Josti. Enjoy this Mother's Day Video Service with Holy Communion. Sermon is in English. The service includes musical performances for your enjoyment. https://www.youtube.com/watch?v=wRkL6YEPCig&feature=youtu.be LELBA Ģimenes un Mātes dienas video koncerts. Paldies dalībniekiem un LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam par sagatavoto koncerta video:


https://vimeo.com/416913895


Lai Dievs jūs svētī un pasargā! God Bless!


18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page