Search
  • kkvk3447

Šeit pieejami visi draudzes YouTube video ieraksti!

Šeit pieejama saite uz draudzes YouTube kanālu, kur var noskatīties dievkalpojumus, svētbrīžus, Bībeles stundas un uzrunas:

https://www.youtube.com/channel/UCKulG6Sng7cL16jiM1CROYg/videos?view_as=subscriber


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze