top of page
Search
  • kkvk3447

3. maija video svētbrīdis

Te var noskatīties 3. maija svētbrīdi. Pēc baznīcas tradīcijas, šī ir Labā gana svētdiena. Video sākumā Kristīne Duņēna Mertz mūs iepriecina ar dziesmu. Seko mācītāja uzruna un lūgšana. Noslēgumā Jūlijs Pone-Ivaskēvičs pavada "Dievs, svētī Latviju!", atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu. https://www.youtube.com/watch?v=4_F6y5ZMq-g&feature=youtu.be Draudzes dzīve, kalpošanas, vajadzības un pienākumi šajā laikā, kad spēkā ir Stay-at-home order, neapstājas, tāpēc aicinām paļauties uz Dievu un turpināt rūpēties par draudzes darbību ar ziedojumiem. Sirsnīgs paldies! Ziedot var trīs veidos: 1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi. 2) Ziedojot elektroniski: https://www.mndraudze.org/ziedo 3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs ziedojumu uz draudzes kontu. Esat arī mīļi aicināti noskatīties archibīskapes Laumas Zušēvicas uzrunu Labā gana svētdienā. https://www.youtube.com/watch?v=qHWc76r_wpg&feature=youtu.be Lai Dievs jūs svētī un pasargā!


7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page