Search
  • mndraudze.tech

Bilžu galerija - 4. marts, 2018

Updated: Jul 6, 2018


4. marta dievkalpojumā pieminējām pulkvedi Oskaru Kalpaku ar K!K!M! (Korporāciju kopa Minesotā) līdzdalību.

Šajā dievkalpojumā arī notika draudzes darbinieku ievešana amatā, kur sveicām Andru Roethler un Arnoldu Ozolu ar pievienošanos draudzes darbinieku pulkam. Andra padomē un pērminderos, Arnolds padomē.

Sadraudzībā svinējām draudzes kasiera Visvara Ģigas 80 gadu jubileju.

Ilga Dulbe (no kreisās) dāmu saimes vārdā apsveic Visvari lielajā jubilejā. Bildē arī Visvara kundze Ausma Ģiga.

172 views

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze