top of page
Search
  • kkvk3447

Aizvesto piemiņas video dievkalpojums

Te var noskatīties 14. jūnija aizvesto piemiņas dievkalpojumu ar igauņu un lietuviešu līdzdalību. Dievkalpojumu kuplina vairāki mūziķi un draudzes koris.


Here you can watch this morning's Baltic Memorial Service Commemorating the Mass Deportations to Siberia from Estonia, Latvia and Lithuania. This video service was jointly created by the Twin Cities Estonian, Latvian and Lithuanian Communities.


https://www.youtube.com/watch?v=_OoHafAhqbs&feature=youtu.be

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas - Latvijas apgabals ir arī sagatavojis 14. jūnija svētbrīdi. Te to varat noskatīties:

https://www.youtube.com/watch?v=0qCpqDw0k50&feature=youtu.be

Te varat izlasīt mūsu archibīskapes Laumas Zušēvicas 14. jūnija rakstu "Sirdīs brūces vēl nav sadzijušas":


https://drive.google.com/file/d/16XLYF2gT9wIPvhFzoVjRZCFIaX2FIgwk/view


25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page