top of page
Search

Bilžu galerija - 1. jūlijs, 2018

Svētdien, 1. jūlijā, lietum līstot, svētbrīdi noturējām mācītāja Dāga, Edijas, Roberta un Harija mājā, atzīmējot Kanādas dienu un ASV neatkarības dienu. Sekoja sadraudzība ar gardiem ēdieniem, ieskaitot kliņģeri un īpašu svētku kūku. Varējām atsvaidzināt savas zināšanas vai arī uzzināt kaut ko jaunu par Kanādu prāta asināšanas (Trivia) spēlē. Klātesošie bija labā omā, lai piedalītos foto sesijā.


Worship at Pastor Dag’s house commemorating Independence Day and Canada Day.

Demandtu ģimene, uzņemot viesus!

Maruta Grean

Mūsu ērģelniece Guna Kalmīte Skujiņa (no kr.) ar vedeklu Katie un mazmeitu Beatrix

Baiba Rudzīte

Harijs Demandts

Sara Anderson un Jānis Zintnieks

Ilze Kļaviņa-Mueller un Biruta Sprūds

Aina Rozenberga

Anita Dittrich

Visvaldis Nagobads (no kr.), Gerolds Luss, Vilis Vikmanis un Laimonis Sproģis

Nancy Neibergs un Willie Anderson

Dzintars Josts (priekšā) un Aldis Švalbe

Dzintra Prīlapa un Andris Akmeņkalns


Demandtu kaimiņienes Robynne (no kr.) un Abby, un Kristīne Duņēna Mertz


Zane un Don Kramer

Paldies Zintniekiem par skaisto kūku un Vilim Vikmanim par kliņģeri!

Tīna Josta (no kr.) un Baiba Rudzīte

Daumants Priedītis

Andris Sprūds (no kr.), Visvaris Ģiga un Elmārs Priedītis

Tīna un Dzintars Josti

Laimonis Sproģis (no kr.) un Visvaris Ģiga

Sandra Zintnieks (no kr.) un Rūta Beķere

Ilze Grotāne

Vilis un Aija Vikmaņi

Anderson ģimene: Sara (no kr.), Luci, Roger, Dottie un Willie. Willie ir firmas "Crown Construction" īpašnieks, šī firma būvēja mūsu baznīcas liftu.

Zane un Don Kramer ar meitām

401 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page