Search
  • mndraudze.tech

Bilžu galerija - 22. marts, 2018

Updated: Jul 6, 2018

Ceturtdienas vakarā sanācām kopā, lai caur māc. Dāga sniegto prezentāciju tuvāk iepazītos ar apustuli Pāvilu. Pēc prezentācijas sekoja vakara svētbrīdis.

Celsmes vakara sākumā visi baudījām gardo grieķu ēdienu no Christos restorāna. No kreisās: draudzes priekšniece Kristīne Kontere, māc. Dāgs, Inta Grāvīte, Baiba Rudzīte un Rūta Beķere.


Rūta Beķere un pita maizītes.


Baudot maltīti. No kreisās: Ilze Grotāne, Aina Rozenberga, Biruta Sprūds, Rita Drone, Regīna Vijums un Skaidrīte Dombrovska.

Saldajā ēdienā baklava.

169 views

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze