top of page
Search

Bilžu galerija - 6. oktobris, 2019

Pļaujas svētku dievkalpojums Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudzē.Dievkalpojumā dziedāja draudzes koris diriģentes Gunas Kalmītes Skujiņas vadībā.


Draudzes mācītājs Dāgs Demandts.

Draudzes praktikante Ilze Reitere, vadot bērnu uzrunu.

Bērnu uzrunas laikā.

Draudzes praktikantes Ilzes Reiteres vadītajā svētdienas skolā bērni veidoja papīra pateicības ķirbjus.

Ilzes Reiteres pašiņš (selfie) ar bērniem.

Draudzes dāmu saimes kasiere Skaidrīte Dombrovska. Pusdienu ienākums atbalstīs baznīcas rajona trūcīgo bērnu paēdināšanu Folwell skolā.

Draudzes dāmas pie gardajiem sacepumiem.

Saldajā ēdienā baudījām meksikāņu maizītes, lai atbalstītu Panaderia San Miguel beķereju, kura atrodas netālu no mūsu baznīcas. 30. septembrī beķereja cieta zaudējumus, vienai automašīnai iebraucot beķerejas sienā.

Mācītājs Dāgs Demandts ar mūsu draudzes praktikanti Ilzi Reiteri.

62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page