top of page
Search

Info un garīgā vēsts no mācītāja 29. martā

Labdien, mīļās māsas un brāļi šajā svētdienā!


Ceru, ka jūs visi turaties droši šajā laikā. Lūdzu, sekojat mūsu gubernatora izsludinātai Stay-at-Home Order ar saukli "STAY HOME-STOP THE SPREAD-SAVE LIVES". Te ir visa nepieciešamā informācija: https://mn.gov/governor/covid-19/


Šajā e-pastā būs sekojoša informācija: Par mūsu baznīcu, arhibīskapes Laumas Zušēvicas raksts, māc. Dāga lūgšana, māc. Erberta Bikšes 29. marta sprediķis, svētbrīdis Rīgas Lutera baznīcā 29. martā un video sveiciens no trīs dienu jaunā Arnolda Demandta. Mūsu ģimenei iet labi! Pateicamies Dievam par ģimenes pieaugumu, visiem apsveikumiem un lūgšanām. 


Par mūsu baznīcu

Sakarā ar "stay-at-home order" mūsu baznīca ir ciet līdz 10. aprīlim. Lai nodrošinātu baznīcas drošību, baznīcas saimnieks ir instalējis baznīcas priekšā video kameras. Pūpolsvētdienas, zaļās ceturtdienas un lielās piektdienas dievkalpojumi ir atcelti, tie tiks noturēti video formātā. Ar mācītāju var sazināties telefoniski vai e-pastā. Kredītsabiedrība šajā laikā darbosies, ja jums ir vajadzīgi finansiāli pakalpojumi, lūdzu, sazinaties ar Santu vai Zintu.


Arhibīskapes Laumas Zušēcicas dienas pārdomas 28. martā

https://drive.google.com/open?id=1WqBNKITCbpU_TCLfMLlODnf9_NXjZPz8

Māc. Dāga lūgšana 29. martā

Mīļais Dievs, mēs nākam pie Tevis šajā neziņu laikā. Palīdzi mums tuvoties Tev! Mēs lūdzam pēc Tava stiprinājuma un miera. Mēs pieminām Tavā priekšā tos tūkstošus cilvēku, kuri ir nomiruši, tajā skaitā 2,000 ASV un 9 Minesotā. Pasargā tos, kuri cīnās ar šo vīrusu. Mēs lūdzam, vadi ārstus un pētniekus, kuri mēģina apkarot šo vīrusu. Mēs lūdzam par valdībām šeit, ASV, Latvijā un visā pasaulē, dāvini viņiem gudrību. Vadi visus slimnīcu, veselības iestāžu darbiniekus, pārtikas veikalu un transporta darbiniekus, visus, kuri riskē un kalpo. Mēs lūdzam par draudzes brāli Aldi. Esi viņam un viņa ģimenei patvērums un stiprā pils. Mēs pieminām Tavā priekšā draudzes brāli Vili, dod stiprinājumu sievai Aijai, meitām Veltai un Valdai, un visai ģimenei šajā grūtā laikā. Sargā mūs visus, Debesu Tēvs, savus bērnus Tavās mīlestības pilnās rokās! Šo visu mēs lūdzam Tavā vārdā! Āmen.

Mācītāja Erberta Bikšes sprediķis 29. martā (māc. Dāga prakses vadītājs un Celsmes dienu viesis)

https://www.facebook.com/jezusdraudze/videos/949549715463109/

Svētbrīdis Rīgas Lutera baznīcā 29. martā https://youtu.be/M6PKwSijWx4

Arnolda Demandta prieciņš šajā laikā, kad tik daudz nezināmā visapkārt. https://youtu.be/oINfB5FccxQ


Jau jums ir vajadzīga kāda palīdzība, lūdzu, sazinaties ar mācītāju vai draudzes priekšnieci. 


Lai Dievs jūs visus svētī un pasargā!

Mācītājs Dāgs


28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page