Search
  • mndraudze.tech

Mācītāja Dāga video uzruna 15. martā

Labvakar, mīļās māsas un brāļi!

Te varat noskatīties šī rīta svētbrīdi mūsu baznīcā 15. martā:


Mācītāja Dāga Demandta Uzruna 2020. g.15. martā


Lūdzu ievērojat, ka arī atceļam šīs nedēļas rokdarbu pulciņu, kora mēģinājumu un Bībeles stundu. Ja būs nepieciešams atcelt arī nākamo svētdienu dievkalpojumus, par to laicīgi ziņosim.

Dieva mīlestībā,

mācītājs Dāgs


24 views0 comments

Recent Posts

See All