top of page
Search

Pūpolsvētdienas video dievkalpojums

Mīļās māsas un brāļi šajā Pūpolsvētdienā!

LELBA Kanādas apgabals ir sagatavojis visai mūsu baznīcai Pūpolsvētdienas video dievkalpojumu:

PŪPOLSVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS


Dievkalpojuma lapiņa atrodama šajā saitē:


http://lelba.org/lv/get.php?o=1&f=filelists/1586042933-pupolusvetdiena2020kanadasapgabals.pdf

Sirsnīga pateicība Korijam Avotam un Mārai Pelēcei par video montēšanas darbu un prāv. Sarmai Eglītei par koordināciju.

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes kori kora dzimšanas dienā!  Dziediet Dievam, muzicējiet Viņa Vārdam, sataisiet ceļu Viņam, kas pa tuksnešiem brauc,- Kungs ir Viņa vārds. Priecājieties Dieva žēlastībā un gavilējiet Viņa priekšā! Psalms 68:5

Lai Dievs jūs svētī un pasargā!


Mācītājs Dāgs


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page