top of page
Search
  • kkvk3447

Vasarsvētku video dievkalpojums

Te var noskatīties Vasarsvētku dievkalpojumu, kuru organizēja Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Tur piedalās garīdznieki no visas pasaules. Paldies mūsu Mārai Pelēcei un Korijam McLeod, kuri pielika milzīgu darbu šo salikt kopā.

https://vimeo.com/423604784

Šajā saitē ir dievkalpojuma lapiņa, to var izlasīt datorā vai izdrukāt un skatoties sekot līdzi!

http://lelba.org/lv/get.php?o=1&f=filelists/1590847592-vasarsvetki2020lapina.pdf


Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga Vasarsvētku dieniņa! Gars, kad sirds grūta, prieku mums sūta. Priecājies, priecājies, draudze!


7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page