Jaunākās ziņas un notikumi

Iepazīsimies tuvāk ar draudzes mācītāju Dāgu
 

Mācītājs Dāgs, ar vidējo vārdu Aleksanders, ir dzimis
1976. gada 15. septembrī Ņujorkas pilsētā, Bruklinā.
Ar trīs dienu vecumu viņš tika adoptēts trimdas latviešu ģimenē, kur uzaudzis mammas, Māras Valdmanes, vecmammas un trīs vecmammas māsu gādībā.
Pirmais grāds Dāgam ir tūrisma laukā, viņš strādāja

Eurail firmā, kur pārdeva ekskursijas ar vilcienu pa Eiropu.

 

Vēlāk dzīvē Dāgs palēnām juta, ka Kāds viņu aicina vienā citā kalpošanā. Tas bija aicinājums no Dieva. Un tagad, ar Dieva palīgu un vadību, Dāgs ir Dieva draudzes,

Mineapoles – St. Paulas draudzes gans. 

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze