Jaunākās ziņas un notikumi

Marble Surface


Mācītāja
Ilze Larsen
 
Dievs ir mīlestība, un,
kas paliek mīlestībā,
tas paliek Dievā
un Dievs viņā. 
(1 Jņ 4:16)