Jaunākās ziņas un notikumi

Marble Surface

APSVEICAM!

Mācītāja Ilze Larsen ir ievēlēta par mūsu draudzes jauno mācītāju!

 

Dievs ir mīlestība, un,

kas paliek mīlestībā,

tas paliek Dievā

un Dievs viņā. 

(1 Jņ 4:16)