Jaunākās ziņas un notikumi

MINEAPOLES UN ST. PAULAS LATVIEŠU DRAUDZE MEKLĒ PILNA LAIKA MĀCĪTĀJU.

 

Mineapoles un St. Paulas latviešu ev. lut. draudze, 300 locekļu sastāvā, kas aktīvi darbojusies kopš dibināšanās 1951. gadā un, kas pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA), meklē pilna laika mācītāju - vēlams tāds/a, kas pieder LELBĀL.

Mācītāja/as atbildībā ir: dievkalpojumi - pārsvarā latviešu valodā, bet daļas arī angļu valodā, pastorālie pienākumi, ieskaitot kazuālijas (kristības, iesvētības, laulības, bēres), slimnieku un vecāko ļaužu apmeklēšana. Mācītājam/ai jāpalīdz draudzei augt kristīgā ticībā, cerībā un mīlestībā, un tā nolūkā jāpiedāvā Bībeles stundas, iespējas pārrunām, jāsagatavo jaunus draudzes locekļus iesvētībām, jāmāca Ticības mācība latviešu sestdienas skolā. Mācītājam/ai jāatbalsta Minesotas latviešu sabiedrība ar savu klātbūtni un jāveicina sakari ar vietējām amerikāņu draudzēm un organizācijām. Technoloģijas prasme ir ļoti vēlama. Jā tādas nav, tad sagaidām, ka mācītājs/a būtu atvērts/a to apgūt.

Lūdzam kandidātus pieteikties iesūtot CV (Curriculum Vitae) kopā ar pavadvēstuli LELBA vidienes apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, eglite3@gmail.com 458 Lake Forest Drive, Bay Village, OH, 44140-2511.

 

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze