top of page

Jaunākās ziņas un notikumi

Marble Surface
IMG_3507.JPG

Mācītāja Ilze Larsen iesāka savu aicinājumu būt par Mineapoles-St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju 2021. gada 15. augustā. Mācītājai un viņas jaunākajam bērnam MJ, Mineapole un tās apkārtne ļoti patīk gan vasarā, gan ziemā. Mācītājas vecākais bērns atrodas militārā dienestā.

 

Pirms Mineapoles-St. Paulas draudzes aicinājuma, mācītāja Ilze bija draudzes gans Grandrapidu evaņģēliski luteriskajā draudzē, Mičiganā, 21 gadu. No 2015. līdz 2017. gadam mācītāja pildīja LELBA Vidienes apgabala prāvestes pienākumus. Pirms tam bija apgabala sekretāre desmit gadus.

 

Pāri par divdesmit gadiem mācītāja ir kalpojusi latviešu centra “Garezers” visās bērnu, jauniešu vasaras nometnēs kā skolotāja, mācītāja un citus gadus arī kā audzinātāja un kapelāne.

 

Mācītāja ieguva bakalaura grādu teoloģijā, Latvijas Universitātē 1996. gadā. Pirms tam viņa studēja Liepājas Emīla Melngaiļa mūzikas koledžā Liepājā, iegūstot grādu čello un orķestra spelē 1991. gadā. Pirms teoloģijas studijām mācītāja bija Liepājas simfoniskā orķestra mūziķe un čello skolotāja Kuldīgas bērnu mūzikas skolā. Pēc certifikācijas 2009. gadā, Peter Steinke Bridge Builders apmācībās Lutera seminārā, St.Paulā, mācītāja Ilze Mičiganā piedalījās ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) Bridge Builders grupā.

 

Mācītāja ir papildinājusi studijas psiholoģijā Western Michigan University maģistra programmā un doktora programmā pie Western Theological Seminary. Studiju praksi mācītāja ieguva Otavas Miera draudzē, Kanādā, kā arī vairākos vasaras LU Teoloģijas fakultātes semināros Zviedrijā un Vācijā.

Audzinot savus divus bērnus, mācītāja Ilze sāka interesēties par neiroplastiku, un viņa ir piedalījusies Brain Gym un Brain Highways kursos. Ir arī certificēta Laughter Yoga un Reiki  instruktore. Mācītāja ir korporācijas “Daugaviete” biedre.

 

Ārpus draudzes aktivitātēm mācītāja Ilze mīl pavadīt laiku dārzā, pastaigas ar saviem suņiem Teodoru un Rūzveltu, kulināriju, kad sanāk laiks mācās balles dejas Arthur Murray studijā, joprojām spēlē čello un sākusi rakstīt īsus literārus stāstus.

Tuvākie Svēto Rakstu vārdi mācītājai ir no 1. Jāņa vēstules 4:18-19: “Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis.”

 

Kā arī iedvesma viņas katrai dienai ir Norvičas Džulianas vārdi: “Viss būs labi, viss būs labi un viss būs ļoti labi.”

bottom of page