Jaunākās ziņas un notikumi

Marble Surface

APSVEICAM!

Mācītāja Ilze Larsen ir ievēlēta par mūsu draudzes jauno mācītāju!

 

Dievs ir mīlestība, un,

kas paliek mīlestībā,

tas paliek Dievā

un Dievs viņā. 

(1 Jņ 4:16)

 

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze