top of page

Par mums

Mēs esam Mineapoles - St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Dvīņu pilsētās, esam daļa no LELBĀL (Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas) un LELBA (Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā). Draudzē ir ap 300 draudzes locekļu, ģimenes, studenti, vieninieki un pensionāri, varētu teikt, visi Dieva bērni.

 

Sanākam kopā dievkalpojumos svētdienu rītos  plkst. 10:30. Noturam arī divas Bībeles grupiņas, kā arī draudzes dzīve tiek kuplināta vairākās draudzes nozarēs - pērminderos, dāmu saimē, korī un citur.

 

Draudzei ir trīskārtīgs aicinājums. Pirmkārt, garīgais, sludinot evaņģēliju un veicot aprūpes darbu. Otrkārt, kalpojot visai latviešu sabiedrībai, atverot baznīcas durvis, lai mūsu baznīca ir tikšanās un sadraudzības vieta visiem latviešiem. Treškārt, gādājot, lai rajona bērni ir paēduši. Pievienojieties mums, darot Dieva darbu Kristus vārdā visiem cilvēkiem!       

 

bottom of page