top of page
Anchor 2

Dāmu saime

Music Sheets and a Cross
Music Sheets and a Cross

Draudzes dāmu saimes uzdevumi ir palīdzēt veicināt draudzes darbību, tuvinot draudzes locekļus kopējā darbā, iesaistīt jaunus draudzes locekļus, rast līdzekļus draudzes vajadzībām un veikt dažāda veida palīdzības darbus. Līdzekļi tiek vākti, rīkojot pavasara un Ziemsvētku tirdziņus, kuros tiek pārdoti latviskās virtuves ēdieni ļoti plašā klāstā, notiek arī laimestu izlozes. Savstarpējai tuvināšanai katru svētdienu tiek izkārtotas sadraudzības stundas pēc dievkalpojumiem. Palīdzības laukā tiek veikti vientuļo un veco draudzes locekļu apmeklējumi, draudzes locekļi tiek sveikti arī rakstiski.

 

Dāmu saimes pienākumus veic četras darba grupas:

janvāra – marta grupu vada Ilga Dulbe; mimidulbe@yahoo.com

aprīļa – jūnija grupu vada Ilze Grotāne; ilzejohn@yahoo.com

jūlija – septembra grupu vada Irēne Rudzīte; trudzitis@aol.com

oktobra – decembra grupu vada Larisa Ozola; larisaozols@gmail.com

Koris

Draudzes koris darbojas jau 70 gadus, kuplinot draudzes dievkalpojumus un laicīgus sarīkojumus, kā piemēram, Latvijas Valsts svētkus, Jāņus, īpašus koncertus un cittautiešu sarīkojumus. Koris dzied plašu repertuāru, latviešu un citu tautību komponistu darbus a capella, klavieru, ērģeļu un citu instrumentu pavadījumā.

Kora diriģente ir Guna Kalmīte-Skujiņa (612-340-0589 vai gmskujina@gmail.com). Kora vadītāja ir Līga Lācis (lacisliga@gmail.com). Galvenās pavadītājas ir Biruta Sprūds un Zinta Pone. Kora mēģinājumi notiek 
draudzes telpās trešdienu vakaros plkst. 6:00. Jauni dziedātgribētāji vienmēr ir mīļi gaidīti!

Mineapoles Dvēsele

Draudzes slavēšanas grupa “Mineapoles Dvēsele” spēlē un dzied mūsdienīgu kristīgo un tradicionālo mūziku.

Slavēšanas grupa kuplina mūsu draudzes dievkalpojumus. Mēģinājumi notiek ceturtdienu vakaros

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. baznīcā.

Grupas vadītājs ir Viktors Konters (mndraudze2@gmail.com). Grupa vienmēr ir priecīga un atvērta slavēt ar ikvienu, kam ir interese nākt pulciņā!

Pērminderi

Draudzes pērminderi ir mācītāja palīgi un dievkalpojuma tehnisko vajadzību izpildītāji. Pērminderu pienākumi ir svētdienu rītos sagatavot dievnamu (ieslēgt gaismas, uzstādīt mikrofonus, salikt altāra piederumus, iedegt sveces utt.). Dievkalpojuma laikā pērminderi palīdz ar Svēto Rakstu lasīšanu, ziedojumu ievākšanu un Svētā vakarēdiena izdalīšanu. Vadoties pēc pērminderu skaita, kalpošanas rotācijā varētu iznākt tā, ka katram būtu jākalpo vienu vai divas reizes mēnesī.

 

Pašreiz mūsu draudzē ir seši pērminderi, mēs laipni aicinām draudzes locekļus nākt mums palīgā. Pērminderu grupas vadītāja ir Sarma Straumane (612-331-1116 vai sarma.straumanis@gmail.com).

Bērni un jaunieši

Draudze cenšas iesaistīt bērnus un jauniešus draudzes dzīvē. Vairākas reizes gadā notiek bērnu uzrunas dievkalpojumos. Bērni tiek aicināti pie altāra, lai klausītos mācītājas uzrunu. Pēc uzrunas,  bērni dodas uz nodarbībām lejas stāvā. Draudze uztur labas saistības ar latviešu skolu, un skolas saime kuplina draudzes dzīvi ar dažādiem pasākumiem, īpaši ap Ziemassvētkiem un Lieldienām. Laiku pa laikam notiek iesvētes mācības un iesvētības.

Labdarība

Mūsu draudze aktīvi atbild Dieva mīlestības aicinājumam gādāt par mūsu līdzcilvēkiem. Draudze šo aicinājumu ir veikusi Dvīņu pilsētās, Amerikā, Latvijā un arī citviet pasaulē, kur ir bijusi vajadzība.

Būdama latviešu luterāņu draudze, esam daudzos un dažādos veidos atbalstījuši Latviju. Jau 15 gadus esam gādājuši, lai Kazdangas bērni būtu paēdināti Māteru Jura pamatskolā. Atbalstam jauniešus Rīgas Kapseļu ielas bāreņu namā.  Esam piedalījušies vairākās LELBA akcijās un programmās kas darbojās Latvijā.
 

Arī kalpojam baznīcas vietējā rajonā. Jau vairākus gadus dāmu saime ir ziedojusi vietējai pamatskolai, lai bērniem būtu maltītes nedēļas nogalēs. Ziemassvētku laikā vācam cepures un cimdus trūcīgām ģimenēm Mineapolē. 

Pievienojieties mums, darot Dieva darbu Kristus vārdā visiem cilvēkiem!

Anchor 1
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page