top of page
Anchor 2

Dāmu saime

Draudzes dāmu saimes uzdevumi ir palīdzēt veicināt draudzes darbību, tuvinot draudzes locekļus kopējā darbā, iesaistīt jaunus draudzes locekļus, rast līdzekļus draudzes vajadzībām un veikt dažāda veida palīdzības darbus. Līdzekļi tiek vākti, rīkojot pavasara un Ziemsvētku tirdziņus, kuros tiek pārdoti latviskās virtuves ēdieni ļoti plašā klāstā, notiek arī laimestu izlozes. Savstarpējai tuvināšanai katru svētdienu tiek izkārtotas sadraudzības stundas pēc dievkalpojumiem. Palīdzības laukā tiek veikti vientuļo un veco draudzes locekļu apmeklējumi, draudzes locekļi tiek sveikti arī rakstiski.

 

Dāmu saimes pienākumus veic četras darba grupas:

janvāra – marta grupu vada Ilga Dulbe; mimidulbe@yahoo.com

aprīļa – jūnija grupu vada Ilze Grotāne; ilzejohn@yahoo.com

jūlija – septembra grupu vada Irēne Rudzīte; trudzitis@aol.com

oktobra – decembra grupu vada Larisa Ozola; larisaozols@gmail.com

Koris

Draudzes koris darbojas jau 65 gadus, kuplinot draudzes dievkalpojumus un laicīgus sarīkojumus, kā piemēram, Latvijas Valsts svētkus, Jāņus, īpašus koncertus un cittautiešu sarīkojumus. Koris dzied plašu repertuāru, latviešu un citu tautību komponistu darbus a capella, klavieru, ērģeļu un citu instrumentu pavadījumā.

Kora diriģente ir Guna Kalmīte-Skujiņa (612-340-0589 vai gmskujina@gmail.com). Kora vadītāja ir Inta Grāvīte (763-559-1795 vai inta_gravitis@hotmail.com). Galvenās pavadītājas ir Biruta Sprūds un Zinta Pone. Kora mēģinājumi notiek 
draudzes telpās trešdienu vakaros plkst. 6:30. Jauni dziedātgribētāji vienmēr ir mīļi gaidīti!

Mineapoles Dvēsele

Draudzes slavēšanas grupa “Mineapoles Dvēsele” spēlē un dzied mūsdienīgu kristīgo un tradicionālo mūziku.

Slavēšanas grupa kuplina mūsu draudzes dievkalpojumus. Mēģinājumi notiek ceturtdienu vakaros

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. baznīcā.

Grupas vadītājs ir Viktors Konters (mndraudze2@gmail.com). Grupa vienmēr ir priecīga un atvērta slavēt ar ikvienu, kam ir interese nākt pulciņā!

Pērminderi

Draudzes pērminderi ir mācītāja palīgi un dievkalpojuma tehnisko vajadzību izpildītāji. Pērminderu pienākumi ir svētdienu rītos sagatavot dievnamu (ieslēgt gaismas, uzstādīt mikrofonus, salikt altāra piederumus, iedegt sveces utt.). Dievkalpojuma laikā pērminderi palīdz ar Svēto Rakstu lasīšanu, ziedojumu ievākšanu un Svētā vakarēdiena izdalīšanu. Vadoties pēc pērminderu skaita, kalpošanas rotācijā varētu iznākt tā, ka katram būtu jākalpo vienu vai divas reizes mēnesī.

 

Pašreiz mūsu draudzē ir seši pērminderi, mēs laipni aicinām draudzes locekļus nākt mums palīgā. Pērminderu grupas vadītāja ir Sarma Straumane (612-331-1116 vai sarma.straumanis@gmail.com).

Svētdienas skola

Draudzes svētdienas skola darbojas vienu reizi mēnesī (parasti mēneša otrajā svētdienā). Bērni piedalās dievkalpojuma sākumā, tad viņi tiek aicināti doties pie altāra, lai klausītos mācītāja uzrunu. Pēc īsas mācītāja uzrunas bērniņi dodas

uz svētdienas skolas nodarbībām lejasstāvā. Šī ir garīga iespēja bērniem augt ticībā. Paralēli svētdienas skolai mācītājs arī māca ticības un ētikas mācību latviešu skolā, kura notiek sestdienu rītos. Svētdienas skolas vadīšanu uzņemas bērnu vecāki rotācijas kārtībā.

Labdarība

Mūsu draudze aktīvi atbild Dieva mīlestības aicinājumam gādāt par mūsu līdzcilvēkiem. Draudze šo aicinājumu ir veikusi Dvīņu pilsētās, Amerikā, Latvijā un arī citviet pasaulē, kur ir bijusi vajadzība.

 

Draudze ir izveidojusi īpašu baznīcas rajona kalpošanas grupu. Pirms gada sākām pētīt, kādas ir konkrētas vajadzības mūsu baznīcas Powderhorn rajonā.

Sadarbībā ar Powderhorn rajona kristīgo labdarības organizāciju Ace in the City un Sheridan Story, mūsu draudzes dāmu saime sāka gādāt, lai 7 bērniem un viņu ģimenēm būtu maltītes nedēļas nogalēs, šis ir ļoti vajadzīgs šiem bērniem, lai viņi varētu labi mācīties.

Nedēļas dienās bērni tiek labi paēdināti skolā.

2017./2018. mācību gadam sagādājām 56 jaunas

mugursomas baznīcas rajona trūcīgiem bērniem un $1,620, lai pildītu šīs mugursomas ar mācību materiāliem.

Zemestrīču, orkānu un citu negadījumu laikos vienmēr esam gatavi palīdzēt ar ziedojumiem un savām lūgšanām. 

Būdama latviešu luterāņu draudze, esam daudzos un dažādos veidos atbalstījuši Latviju. Jau 8 gadus esam gādājuši, lai Kazdangas bērni būtu paēdināti Māteru Jura pamatskolā. Esam atbalstījuši Zvannieku un Pakāpienu mājas, kā arī esam atbalstījuši mūsu piecu māsu draudžu darbību Varakļānos, Slokā, Salā, Nīcā un Augstkalnē.
 

Esam aktīvi iesaistījušies Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) Jaunatnes nozares projektos, rīkojot ziedojumu akcijas te, Dvīņu pilsētās. 2012. gadā atbalstījām Vidzemes bērnus ar jaunām mugursomām, skolas materiāliem un siltām pusdienām projektā “Būsim gudri”. Projekta “Priecīgas pēdas” ietvaros 2014. gadā atbalstījām kurzemniekus ar jauniem apaviem un projektā “Mīlestība mammām” 2016. gadā atbalstījām Zemgales māmiņas ar autiņiem, formulu, gultiņām un bērnu ratiņiem.

Pievienojieties mums, darot Dieva darbu Kristus vārdā visiem cilvēkiem!

Anchor 1
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page