Svētrīta Zvani

Svētrīta Zvani ir Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes laikraksts, kas tiek izdots reizi mēnesī.

Laikraksts ir lielākais mūsu draudzes un arī latviešu sabiedrības Dvīņu pilsētās informācijas avots, jo tas tiek izsūtīts elektroniski un papīra formātā vairāk nekā 300 lasītājiem. Laikrakstu lasa cilvēki gan Minesotā, gan citviet Amerikā, kā arī citviet pasaulē, kā piemēram, Kanādā un Latvijā.

Laikraksta redakcijā ir redaktore Edija Banka-Demandta (edija.banka.demandta@gmail.com, 612-280-6180), mācītājs Dāgs Demandts, Skaidrīte Dombrovska, Rita Drone, Mirdza Eglīte, Anna Hobbs, Laimonis Sproģis un Biruta Sprūds.

 

Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Svētrīta Zvanu tehnisko izdevumu segšanai tiek lūgts $30.00 ziedojums gadā.

 

Rakstus, lūdzu, sūtīt uz mndraudze@gmail.com līdz mēneša 21. datumam.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2020. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2019. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2018. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2017. g.

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze