3152 17th Avenue South
Minneapolis, MN 55407
 
Telefons: 612-722-4622
 
E-pasts: mndraudze@gmail.com
Vai aizpildot anketu:

Baznīcas kontakti

Kontakti


Mācītājs Dāgs Demandts
612-280-9333, dagdemandt@hotmail.com
 

Priekšniece Kristīne Kontere
952-412-4591, kkvk3447@msn.com

Kasieris Visvaris Ģiga
612-722-4622, vgiga@aol.com
 

Darbvede Vija Treiberga
612-722-4622, mndraudze@gmail.com

 

Draudzes darba stundas


Trešdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00 baznīcas birojā
ir pieejami mācītājs, kasieris un darbvede.

Bibliotēka


Mēneša pirmā svētdienā (kādreiz jāmaina) 30 minūtes pirms un stundu pēc dievkalpojuma lejas telpā ir izlikta kādu 20 grāmatu izlase. Citu laiku var norunāt vai citas grāmatas no krājuma var pieprasīt.

Bibliotēkas darbinieces:
Anna Hobbs
651-213-0950, annarudite@gmail.com

Biruta Sprūds
651-636-0473, bspruds@yahoo.com

Skaties šeit

Atrodi mūs Facebook

E-pasts

Adrese

3152 17th Avenue South

Minneapolis, MN 55407

© Copyright 2017 Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudze